Loading...

Historie Nerash

Logo BC Nerash

BC NERASH is de badmintonclub van Bergschenhoek met een rijke historie waar jong en oud op een ongedwongen manier kan spelen, zowel recreatief als in competitieverband.

Oprichting

Bijna 45 jaar geleden, en wel op 3 april 1975, stond er een oproep in De Heraut met de vraag: “Bestaat in Bergschenhoek misschien interesse voor badminton?”

Het ‘misschien’ werd een ‘jazeker’ en binnen korte tijd waren er voldoende aanmeldingen om binnen een maand, op 16 april 1975, een badmintonvereniging op te richten.

Mede door de opening van de toen nieuwe Sporthal Berghonk kon vanaf begin 1976 daadwerkelijk gebadmintond worden. Na een prijsvraag onder de leden is ook de officiële naam van de vereniging bekend geworden, namelijk NERASH. Dit is de afkorting van NEt, RAcket en SHuttle, de drie belangrijkste onderdelen van het badmintonspel.

Eerste 10 jaar

Bij de oprichting van BC NERASH waren er 30 senioren leden en nog geen jeugdleden. Het ledenaantal groeide snel tot 120 leden in 1982. Door het groeiend aantalleden werd ook de vraag naar competitie spelen groter. Gestart werd met 2 mixteams in 1977, daarna ook met de heren- en damescompetitie. Door de jaren heen waren er vele kampioenen te huldigen.

In het begin liep jong en oud nog door elkaar. Maar bij het toenemen van het aantal jeugdleden werd besloten zaterdagmiddag de sportzaal te huren. Vanaf 1978 werd er gestart met de jeugd training te geven. Dit sloeg goed aan en in januari 1979 werden 2 jeugdteams ingeschreven voor competitie.

In 1985, bij het 10-jarig bestaan, had de vereniging 72 senior leden en 35 junior leden. Op vrijdag 19 april 1985 werd het 2e lustrum gevierd met een zogenaamd schertstoernooi, met een inschrijfgeld van 10 kwartjes voor de senioren en 10 dubbeltjes voor de junioren.

Het verval

Bij het 10-jarige bestaan was BC NERASH een bruisende vereniging met veel enthousiaste leden en op alle fronten teams in strijd om de kampioenschappen. Helaas raakte dit in verval, een tweedeling ontstond tussen competitiespelers en recreanten.

Gevolg hiervan was dat het ledenaantal duidelijk afnam. In 1990 ging het slecht met BC NERASH, het leden aantal was geslonken tot ca. 56. In november 1990 was er aan de leden de keuze of doorgaan onder vlag van SV DOTO of alleen nog recreatief spelen binnen BC NERASH. Na stemming bleek dat optie twee de voorkeur had. Een nieuw bestuur trad aan om als recreatieve vereniging door te gaan.

Helaas bleef het leden aantal afnemen tot ca. 30 leden. Ook het nieuwe bestuur zag geen kans om BC NERASH zelfstandig verder te laten gaan. In 1995 is daarom weer contact gezocht met SV DOTO voor integratie van BC NERASH en in een algemene ledenvergadering is toen besloten om de badmintonactiviteiten onder te brengen bij SV DOTO.

De Wedergeboorte

Na verloop van tijd trok het aantal leden weer aan tot in ca. 40 leden. Eind 1997 is er weer initiatief gekomen om als zelfstandige vereniging door te gaan. Een aantal leden hebben hiertoe een plan gemaakt en mensen geactiveerd om zich ervoor in te zetten.

De herstart van BC NERASH is vanaf 1 januari 1998 een feit. In de algemene ledenvergadering van SV DOTO in februari 1998 is de ontkoppeling van BC NERASH uit SV DOTO officieel aangenomen.

In 1998 trad een nieuw bestuur aan en vanaf dat moment trok het ledenaantal weer aan tot ca. 75. Ook werden er extra uren badminton op de maandagavond gestart. En werden de jeugd uren van 2 naar 3 uur uitgebreid.

25-Jarig bestaan

De vereniging BC NERASH was weer gezond en kon in het jaar 2000 zijn 25-jarig bestaan vieren. 2000 was ook het jaar van de wedergeboorte van het clubblad “de Nerash gids”, in 2001 zag de website van BC NERASH voor het eerst het levenslicht. En bij een groeiende club hoorde ook een uniform clubshirt: donker blauw poloshirts met daarop het logo en naam geborduurd.

Omdat de ledengroei bleef aanhouden was het tijd om de vertrouwde sportzaal in het Berghonk te verruilen voor de ruimere sporthal De Ackers. In februari 2002 kon de vrijdagavond groep over naar De Ackers.

Voor de maandagavond groep was nog geen plek in De Ackers, maar gelukkig kon met ingang van het seizoen 2006 ook in De Ackers op de maandagavond gespeeld worden.

Dankzij overgang naar de Ackers waren er mogelijkheden om weer te gaan competitie spelen. In het voorjaar van 2002 was voor het eerst een NERASH-team actief in de Recreatieve Competitie Zuid-Holland (RCZ). Het Nerash-team is direct kampioen geworden en gepromoveerd naar de hoogste poule. Dit succes was het voorbeeld voor andere leden om ook competitie te gaan spelen in de komende jaren.

BC NERASH bleef groeien. In oktober 2002 werd het 100ste lid verwelkomt en in mei 2007 kon zelfs het 150ste lid worden ingeschreven.

Afgelopen 15 jaar

Na een aantal jaren van groei brak er een periode van stabilisatie aan in de omvang van de verenging. Ondanks dat er binnen de verenging weinig veranderde en alles goed verliep, was er voor het bestuur genoeg te doen.

De Gemeente Bergschenhoek ging op in de fusiegemeente Lansingerland. Hierdoor veranderde er veel op het gebied van huurcontracten, subsidiebeleid en communicatie. Ook kwam de Gemeente in financieel zwaar weer met als gevolg een forse huurverhoging. Ook werd de zaalverhuur uitbesteed aan een externe partij waar weer nieuwe contacten mee moesten worden opgebouwd.

Vanaf 2010 werd er meer aandacht besteed aan de jeugd en werd een nieuwe trainer aangetrokken. Het niveau van de jeugd verbeterde snel, er werden weer competitieteams gevormd en al snel werden meerdere jeugdkampioenschappen behaald.

In deze laatste 15 jaar gingen ook steeds meer volwassenen competitie spelen. Per seizoen waren er gemiddelde 8 teams actief, hoofdzakelijk in de Recreatieve Competitie Zuid-Holland. Maar sinds 2015 ook meerdere Herenteams in de Regionale Bonds competitie.

Toekomst

Ondanks dat de verenging gezond is wordt het voor een relatief kleine verenging steeds lastiger om alles draaiend te houden. Het vinden van vrijwilligers voor bestuur en commissies wordt steeds meer een uitdaging en de contacten met de Gemeente, zaalverhuurder en de bond vragen meer aandacht.

Doordat er met de andere 2 badmintonverengingen in Lansingerland, BC Fly Over uit Bleiswijk en BBV PIP uit Berkel en Rodenrijs, al meerdere activiteiten samen werden ondernomen, was de tijd rijp een traject te starten om te onderzoeken of één badmintonverenging in Lansingerland mogelijk zou zijn.

Na ruim een jaar overleg en uitwerken van plannen is besloten om vanaf het nieuwe seizoen 2020-2021 als nieuwe verenging door te gaan. De drie bestaande verenigingen gaan dan over in de nieuwe verenging BadmintonClub Lansingerland (BCL). Er ontstaat hierdoor een Badmintonvereniging van ruim 300 leden met een breed aanbod voor de jeugd en volwassenen op het gebied van vrijspelen, trainingen en competities op alle niveaus.

2020 is het jaar om met trots en plezier terug te kijken op 45 jaar badmintonsport in Bergschenhoek onder naam van BC NERASH. Maar het is ook het jaar om met vertrouwen te kijken naar de toekomst als fusie verenging BadmintonClub Lansingerland. Er zullen wederom weer vele jaren volgen van badmintonplezier in Lansingerland.