Loading...

Beleid & reglementen

BCL vindt het belangrijk dat wij met elkaar op een prettige en veilige manier sporten. Je hoeft niet alles te regelen natuurlijk, maar over de basis willen wij transparant zijn.

Statuten

De hoofdlijnen voor onze vereniging liggen vast in de statuten.
De statuten zijn vooral gericht op de formele inrichting van de vereniging, zijn notarieel vastgelegd en zullen zelden of nooit worden herzien.

Huishoudelijk reglement

Naast de statuten hebben wij de meer interne afspraken vastgelegd in een zgn. huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Wijziging hiervan komt op voorstel van zowel bestuur als leden.

Moet nog worden vastgesteld