Loading...

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering


Evenementgegevens

 • Datum:
 • Categorieën:

Datum: Donderdag 17 november 2022
Locatie: The Hangout, Götzenhainsingel 12, Bleiswijk

Beste ouders / verzorgers / leden van Badmintonclub Lansingerland,

Hierbij nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie. De vergadering start om 20.00 uur. De stukken worden ter plekke gepresenteerd.

Hieronder de agenda voor deze avond:

 • Opening
 • Ingekomen stukken
 • Terugblik ALV vorig jaar
 • Jaarverslag 2021/2022
 • Financieel verslag 2021/2022
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Verkiezing kascontrolecommissie
 • Begroting 2022/2023
 • Vaststelling contributie en overige bijdragen
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag
 • Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BC Lansingerland
Lisette in ’t Veen
Sandra Kerkvliet
Peter den Boer
Roel van Harten