Loading...

Historie Fly Over

Logo BC Fly Over

Eerst officiële notulen van oprichting badmintonafdeling binnen de omni-vereniging Weidevogels. Het bestuur was als volgt: voorzitter: S.J. Vollema, alg. adjunct: A. Dijkstra en secretaris / penningmeester: J. Bergmann. Aantal leden: 30, Zaalhuur: f 15,- per uur per maand, Contributie: f 9,- per lid per maand, Locatie: Sportzaal Lijsterlaan.

1979: Voorloper van ons 3B-hoektoernooi te weten een gezamelijk gezelligheidstoernooi met P.I.P. uit Berkel en Nerash uit Bergschenhoek.

1984: Verhuizing van Sportzaal Lijsterlaan naar Sporthal Rijneveen.

1986: Opheffing van omnivereniging Weidevogels, gehele bestuur aftredend, negatief saldo op de balans: f 10.000.

1987: Op 11 maart wordt badmintonclub Fly Over opgericht. Contributie senioren: f 210. Het Bestuur bestaat uit: Voorzitter: Bert Looyen, Vice voorzitter: Ron Salomon, Secretaris: Margot Rol-Hoenderop, Penningmeester: Dick van Veen, Wedstrijdsecretaris: Marian Berg en Jeugdzaken: Karin Hendriks.

1989: Eerste 3B-hoektoernooi gehouden op 17 en 18 maart. De toernooicommissie bestond uit: Dick van Veen, Frits Veenman, Pieter van der Ham, Robert van Veen, Pedro Fijan en Kees Bos.

1992: Het Bestuur bestaat uit: Voorzitter: Frits Veenman, Vice-voorzitter: Frans Luyendijk, Secretaris: Astrid Bekker, Penningmeester: Elianne Kooy, Wedstrijdsecretaris: Pieter van der Ham, Jeugdzaken: Karin Hendriks en Recreantenbelangen: Sonja Huizinga. Er wordt een ledenstop bij de jeugd ingelast. In de bondscompetitie wordt gespeeld met 4 teams: 3e klasse, 4e klasse, 8e klasse, 8e klasse.

1997: Eerste editie recreantentoernooi, organisatie: Niko Koot en John Voorn. Het Bestuur bestaat uit: Voorzitter: Frits Veenman, Vice-voorzitter: Marjolein Idzes, Secretaris: John Voorn, Penningmeester: Elianne Kooy, Wedstrijdsecretaris: Arie den Uijl en Jeugdzaken: Karin Hendriks. Aantal leden: 106.

1999:  Frits Veenman treedt af na een voorzitterschap van 9 jaar. Aad Nieuwenhuijsen volgt Frits Veenman op als voorzitter.

2002: Het Bestuur bestaat uit: Voorzitter: Aad Nieuwenhuijsen, Vice-voorzitter: Wilma den Uijl, Secretaris: Rohin Mehra, Penningmeester: Hidde Duivenvoorden (interim), Wedstrijdsecretaris: Audrey Jager en Jeugdzaken: Hidde Duivenvoorden. Aantal leden: 82.

2003: Herenteam 1 (Hidde Duivenvoorden, Paul van Leeuwen, Peter den Boer, Peter Wiebenga en Rohin Mehra) wordt nationaal kampioen tijdens de Districts Masters in Almere.

2004: Team 1 (Carla Bloom, Marion Wiebenga, Paul van Leeuwen en Peter den Boer) promoveert naar de 4e divisie landelijk. Marion Nieuwenhuijsen stopt na 25 jaar als trainster bij BC Fly Over. Marion en Aad Nieuwenhuijsen krijgen de status van erelid. Ruud Roso wordt de nieuwe trainer van Fly Over.

2006: BC Fly Over organiseert op zaterdag 30 september een Badmintonmarathon, waarvan 2/3 van de opbrengst naar KiKa gaat. De opbrengst is ruim € 2.500, waarvan ruim € 1.600 naar KiKa gaat.

2007: Het sportgala op 23 maart 2007 wordt georganiseerd door BC Fly Over in samenwerking met de Gemeente Lansingerland en vindt geheel in het teken van de badmintonsport plaats. BETA Badminton Entertainment verzorgt een demonstratie en reikt de prijzen uit. Hidde Duivenvoorden stopt na 10 seizoenen als jeugdtrainer/jeugdbegeleiding. Op zaterdag 13 oktober 2007 vindt het 20-jarig jubileumfeest plaats. Frits Veenman en Pieter van der Ham worden tijdens het jubileumfeest benoemd tot erelid van BC Fly Over. Op vrijdag 2 november wordt het eerste Lansingerland toernooi georganiseerd. De organisatie is in handen van Hidde Duivenvoorden, John van der Meer en Ronald van Oostrom.

Het Bestuur bestaat uit: Voorzitter: Jorn Aagaard, Vice-voorzitter: Niko Koot, Secretaris: Rohin Mehra, Penningmeester: Odmar van den Berg, Wedstrijdsecretaris: Anouk den Boer en Jeugdzaken: Karsten van den Berg. Aantal leden: 79.

2008: Tussen 21 januari en 8 februari vinden de Fly Over Clinics (FOC) plaats op de basisscholen en de middelbare scholen van Bleiswijk. De clinics worden gegeven door Beta Badminton Entertainment (Dennis en Arless Tjin-Asjoe) met ondersteuning van Ruud Roso en diverse vrijwilligers van onze club. In totaal maken ongeveer 1.600 leerlingen kennis met de badmintonsport tijdens de reguliere gymlessen. Ruud Roso neem met ingang van het seizoen 2008-2009 afscheid als hoofdtrainer. Arless Tjin-Asjoe wordt met ingang van het seizoen 2008-2009 de nieuwe hoofdtrainer van de club.

2009: De groei van BC Fly Over zet door. Op 31 maart 2009 wordt feestelijk stil gestaan bij het bereiken van 100 leden. Nancy Hazebroek wordt als 100ste lid in het zonnetje gezet, De Heraut maakt hierover een mooi artikel. Aan het einde van het seizoen van 2008-2009 staat de teller op 106 leden, waarmee BC Fly Over terug is op het niveau van 1997! Het 1e jaarlijkse open jeugdtoernooi van BC TAB Fly Over is op 10 oktober 2009 een feit. Het is meteen een groot succes. De jeugdtoernooicommissie bestaat uit: Rohin Mehra, Dion van Adrichem, Laura Storre, Janine Vermeulen, Thierry van den Bosch en Wilfred van Duijne.

2010: Marc van Kleef meldt namens de sponsorcommissie dat TAB (Timar Administraties en Belastingen) met ingang van het seizoen 2010-2011 voor 3 jaar hoofdsponsor wordt van BC Fly Over. Met steun van TAB en Formzet krijgen de leden nieuwe clubshirts voor de duur van twee seizoenen. De club gaat verder onder de naam BC TAB Fly Over.

2011: Jeugdlid Milan Koot wint op 15-jarige leeftijd het Satelite Seniorentoernooi bij Conquesto in Zoetermeer (enkelspel, niveau 9). De fusie tussen Nerash/PIP is voorlopig van de baan. BC TAB Fly Over heeft nog steeds geen intenties tot fusie. Na 10 jaar (!) wordt Hidde Duivenvoorden als clubkampioen bij het enkelspel voor de competitiespelers afgelost door Rohin Mehra. Laura Storre wordt op 20-jarige leeftijd de clubkampioen bij de dames. Jorn Aagaard stopt na 7 jaar (!) als voorzitter en wordt opgevolgd door Niko Koot.

2012: BC TAB Fly Over viert het 25-jarig bestaan als zelfstandige vereniging. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit: Voorzitter: Niko Koot, Vice-voozitter: André van Spengen, Secretaris (a.i.): Karsten van den Berg, Penningmeester: Karsten van den Berg, Wedstrijdsecretaris: Hidde Duivenvoorden/Janine Duivenvoorden en Jeugdzaken: Odmar van den Berg.

2013: Het nieuwe jaar begint spannender dan ooit. In januari wordt een bijzondere Algemene Ledenvergadering (ALV) georganiseerd. Het belangrijkste onderwerp op de agenda is de huurverhoging per 1 januari 2013 voor de sporthal van 28%. De financiële gevolgen moeten met alle leden worden besproken en in overleg moet de contributie voor de leden worden herzien. Verder staat de moeite om leden te vinden die zich als vrijwilliger willen inspannen voor de vereniging op de agenda. Het gaat met name om kandidaten voor bestuursfuncties, maar ook leden die met commissies het bestuurswerk kunnen verlichten. Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2013 wordt voor de 25e keer het 3Bhoektoernooi gehouden. Het blijkt een geslaagd en feestelijk weekend. Na vele jaren wordt afscheid genomen van de toernooileiding: Anouk Hengeveld en Maudy den Boer. Op zaterdag 26 oktober organiseert Fly Over een badmintonmarathon. De opbrengst van 1.700 euro is grotendeels bestemd voor Pink Ribbon. Op 27 december wordt met medewerking van Fly Over erelid en ex-voorzitter Frits Veenman geridderd voor zijn verdiensten voor Brinkman, de Oranjevereniging en Fly Over. Aantal leden: 93.

2014: Op 1 mei 2014 vindt het 10e scholierentoernooi plaats.

2015: Herenteam 1 (Hidde Duivenvoorden, Milan Koot, Peter Wiebenga en Rohin Mehra) worden kampioen in de A-klasse. In maart wordt ook de regiotitel behaald, waarmee het team zich plaatst voor het NK Regioteams in juni. Lucas Koot wint (samen met Aranka Geene van Pip) op 15-jarige leeftijd het seniorentoernooi bij BC Veglo in Leiden (mix-8). Beau van der Sman en Elise Manhoudt weten het Regio jeugd Circuit te winnen. Zij kronen zich beiden na een serie van 6 toernooien tot de beste in de jongensenkel J5 en meisjesenkel J5.

In maart staat er een artikel in de Heraut over de oprichting van het Badminton Collectief Lansingerland. Hierin werken Nerash, Pip en Fly Over samen zowel in de belangenbehartiging naar gemeente, Optisport, de badmintonbond als samenwerking in de zin van kennisdeling, stimuleren van toernooideelname, promotie van de badmintonsport. Diezelfde maand krijgen we het droevige bericht dat Geoffrey Romeijnders is overleden. Geoffrey was al sinds 1999 lid van Fly Over en is slechts 31 jaar geworden.

In mei wordt jeugdteam 2 (Beau van der Sman, Elise Manhoudt, Matthias Weerheim, Sara Lee van der Hulst en William Visser) eerst kampioen en later ook regiokampioen. Bij het NK Regioteams in Zutphen is BC TAB Fly Over dan ook aanwezig met 2 teams: Jeugdteam 2 en Heren 1. Voor het jeugdteam blijkt de concurrentie te zwaar en eindigt dit avontuur op de zaterdag. Heren 1 (Hidde, Milan, Peter en Rohin) weet na een bijzondere finale tegen BC Doorn en een gehonoreerd protest bij de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken van Badminton Nederland het nationaal kampioenschap te behalen. Bij de clubkampioenschappen wordt feestelijk stil gestaan bij het afscheid van Rohin als jeugdtrainer (na 22 jaar!).

2016: Fly Over komt tot een belangrijke maatwerkafspraak met de gemeente over de te betalen zaalhuur. Na vooral spannende wedstrijden tegen USSR (Delft) weet Heren 1 zich opnieuw te kronen tot regiokampioen. Bij ons eigen 3Bhoektoernooi (senioren) pakt de pas 14 jarige Imme de Wilde de titel in het enkelspel 8 bij de dames.

Het projectplan ‘Badminton in Lansingerland’, geschreven door Cees van der Sman en verder uitgewerkt met Nerash en Pip, ontvangt een donatie van 2.500 euro van het Coöperatiefonds van de Rabobank. Op 18 en 19 juni 2016 verdedigt heren 1 haar nationale titel in de Mannen A. Rohin, net vader geworden, is niet afgereisd naar Zutphen. In de eerste partij van de eerste poulewedstrijd komt Hidde verkeerd terecht en scheurt zijn achillespees af. Grote schrik bij fans, familie en de rest van het team (Benjamin, Lucas, Milan en Peter). Zonder Hidde weet het team de poulewedstrijden, de halve finale en de finale allemaal met 4-1 te winnen. BC TAB Fly Over is voor de derde keer in haar geschiedenis, na 2003 en 2015, nationaal kampioen!

Bij de clubkampioenschappen 2016 verlengt TAB (Erik en Mignon Gielen) het contract met Fly Over met 3 jaar. Er wordt afscheid genomen van belangrijke clubmensen zoals Peter Wiebenga, Hidde en Janine Duivenvoorden. Ook wordt aandacht besteed aan het vertrek eind september van voorzitter Niko Koot. Bij de JALV nemen voorzitter Niko en wedstrijdsecretaris Hidde afscheid, zij worden opgevolgd door respectievelijk Roel van Harten en Perry van den Heuvel. Het Bestuur ziet er nu als volgt uit: Voorzitter: Roel van Harten, Vice-voozitter: Cees van der Sman, Secretaris: Mignon Gielen, Penningmeester: Carola Runsink, Wedstrijdsecretaris: Perry van den Heuvel en Jeugdzaken: Wilco Hermus.

2017:  Eind februari/begin maart vindt het project BIL (Badminton in Lansingerland) plaats. Onder bezielende leiding van trainer Arless en Cees worden in nauwe samenwerking met Nerash en Pip 2 vormen van badmintonpromotie neergezet. Eerst vinden in heel Lansingerland clinics plaats op de basisscholen. Voorts wordt er tegelijkertijd in de drie kernen een open dag georganiseerd waarbij eredivisiespeler Aram Mahmoud (Almere) een clinic verzorgd. Het project richt zich met name op de ‘nieuwe Nederlander’ en is mede mogelijk gemaakt door steun van het Rabobank Coöperatiefonds.

Beau van der Sman weet de eerste plaats te pakken in het klassement van 6 RJC-jeugdtoernooien in het onderdeel enkelspel U17. Bij het Formzet BC TAB Fly Over 3Bhoektoernooi behaalt de pas 13-jarige Elise Manhoudt de titel in de damesenkel niveau-8, Roel van Harten wint de titel ME-8, en de eerste plaats in de MD-5 is voor Hidde Duivenvoorden en Milan Koot. Aansluitend aan de clubkampioenschappen viert de club haar 30-jarig bestaan in Sportcafé Rijneveen. Hidde Duivenvoorden wordt hierbij officieel benoemd tot erelid. In november vindt het 20e recreantentoernooi van Fly Over plaats. Ook dit jaar goed bezet en in de vertrouwde handen van Roel van Harten en Niko Koot.

2018:  In februari overlijdt clubman Cees van der Sman. Uit respect voor zijn betekenis voor Fly Over wordt het eerstvolgende jeugdtoernooi van Fly Over naar hem vernoemd. Op zaterdag 24 maart is het tijd voor de 30e editie van het 3Bhoektoernooi. In de damesdubbel-8 is de winst voor Elise Manhoudt en Lindsey Beernink, de damesenkel-8 wordt gewonnen door Imme de Wilde, en de winst in de herendubbel-6 is voor Hidde Duivenvoorden en Milan Koot. Milan wint ook het enkelspel-6 door zijn broertje Lucas in de finale te verslaan.

Uit de contacten binnen het Badminton Collectief Lansingerland blijkt dat de drie verenigingen zo hun problemen hebben: teruglopend ledenaantal, oplopende kosten, teruglopende sponsorinkomsten, minder aanbod van vrijwilligers. Bij de JALV van BC Fly Over in oktober 2018 licht het Bestuur toe dat een serieuze verkenning naar een fusie zal worden gedaan. Hiertoe worden diverse gezamenlijke werkgroepen ingesteld. In oktober vindt alweer het 10e jeugdtoernooi van Fly Over plaats, dit jaar uit eerbetoon onder de naam ‘Cees van der Sman jeugdtoernooi’. Aantal leden : 67.

2019: Bij ons eigen 3Bhoektoernooi weet Milan in de single-6 en de dubbel-6 (met erelid Hidde) zijn titels te behouden. De pas 15-jarige Sara Lee pakt de titel in het dames enkelspel, de damesdubbel gaat naar Elise en Lindsey. In juni 2019 vinden bij Fly Over, Nerash en Pip zogenoemde Buitengewone Algemene Ledenvergaderingen plaats. Hierbij worden de plannen tot een fusie per medio 2020 in stemming gebracht. De ledenvergaderingen stemmen in, zodat er in 2020 1 grote badmintonvereniging voor de gemeente Lansingerland komt.