Loading...

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Donderdag 4 november 2021
Locatie: The Hangout, Götzenhainsingel 12, Bleiswijk

Zoals aangekondigd in onze nieuwsbrief van 15 oktober, nodigen wij u hierbij graag uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering 2020/2021. U bent van harte welkom vanaf 19.45 uur voor een kopje koffie. De vergadering start om 20.00 uur. De stukken worden ter plekke gepresenteerd.

Hieronder de agenda voor deze avond:

Opening
Ingekomen stukken
Terugblik ALV 2020/2021
Jaarverslag 2020/2021
Financieel verslag 2020/2021
Verslag kascontrolecommissie
Verkiezing kascontrolecommissie
Begroting 2021/2022
Vaststelling contributie en overige bijdragen
Bestuursverkiezing
Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van BC Lansingerland
Lisette in ’t Veen
Sandra Kerkvliet
Peter den Boer
Roel van Harten